Úřad vlády a Den autismu

1. dubna 2016 v 17:38 | www.vlada.cz
31. 3. 2016 14:42

Avízo: Úřad vlády ČR - v rámci kampaně Česko svítí modře - symbolicky zmodrá a vyjádří podporu lidem s autismem a jejich rodinám

Strakova akademie bude v noci ze soboty 2. dubna na neděli nasvícena modrým světlem a zúčastní se tím kampaně "Česko svítí modře". Úřad vlády ČR tak podpoří Světový den za zvýšení povědomí o autismu, který připadá právě na 2. dubna.

Nasvícen bude zadní trakt budovy směrem na Kosárkovo nábřeží (směrem k řece). Akce začne v osm hodin večer a potrvá do rozednění, tj. cca do sedmi hodin nedělního rána.
Iniciátorem nasvícení Úřadu vlády na modro je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který také přijal záštitu nad letošním 3. ročníkem kampaně "Česko svítí modře".
Česko svítí modře – plakát 2016

Nezůstává ale jen u této symbolické podpory. Před necelými dvěma měsíci ministr Dienstbier předložil vládě podnět Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Ten vláda dne 8. února schválila a podpořila tak i prakticky zlepšení života lidí s touto těžkou nemocí a jejich nejbližších.
"Situaci rodin s osobou s PAS je třeba řešit aktivně a pomoci jim v těžké situaci. Co můžeme udělat v relativně krátkém časovém období je například distribuce informačních materiálu o PAS, nastavení optimálních standardů pro chráněné bydlení osob s PAS či vypracování metodiky řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin," řekl k tomu ministr Dienstbier. A připomněl též nutnost zavedení sledování varovných signálů a odchylek ve vývoji dítěte v rámci preventivních prohlídek u praktických lékařů pro děti a dorost.
Česko svítí modře
Kampaň "Česko svítí modře" je projektem platformy NADĚJE PRO AUTISMUS. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. 1. ročník se konal v roce 2014. Celorepubliková kampaň bude oficiálně zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlášen jako Světový den zvýšení povědomí o autismu, a potrvá až do konce měsíce. Propojuje organizátory osvětových akcí napříč republikou, posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a jejich rodinami.
Česko svítí modře – logo
Historicky si svět poprvé připomněl existenci autismu 2. dubna 2008. Jako reakci na jeho prudce vzrůstající výskyt vyhlásila Valná hromada OSN rok před tím tento den jako Světový den zvýšení povědomí o autismu (WAAD).
Celosvětová kampaň nese název "Light It Up Blue!" - kde modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření - jednu z oblastí, která je pro pochopení a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou. Členské státy OSN podnikají opatření pro zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti a k podpoře včasné diagnostiky a intervence.
V ČR byl v loňském roce modře nasvícený např. Pražský hrad, budova Poslanecké sněmovny PČR, Mahenovo divadlo v Brně, Velehrad, budova úřadu Zlínského kraje, radnice Zlína a Olomouce, Jaderná elektrárna Dukovany a celá řada dalších budov.

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany hájí občany s PAS
Tématům spojeným s poruchami autistického spektra se věnuje Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchou autistického spektra (PAS), která působí při Vládním výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO), jehož výkonným místopředsedou je ministr Jiří Dienstbier.
Tato odborná skupina byla zřízena proto, že řadu oblastí, které se týkají lidí s PAS, je třeba řešit ve spolupráci více resortů, jedná se především o školství, sociální a zdravotní péči. Členy skupiny jsou proto zástupci dotčených ministerstev, výborů poslanecké sněmovny, odborníci na danou problematiku, zástupci neziskových organizací, sebeobhájci a obhájci práv osob s PAS.
Výstupem práce skupiny je materiál Podnět k řešení života osob s PAS a jejich rodin, který vláda schválila 8. února tohoto roku. Cílem tohoto dokumentu je především předcházet kritickým situacím, do kterých se rodiny s osobami s PAS dostávají vzhledem k charakteru tohoto postižení a také proto, že informovanost o této diagnóze je obecně malá. Na stránkách VVZPO byly proto také zveřejněny informační materiály, tzv. komunikační soubor.
Materiál obsahuje deset oblastí, v nichž jsou spatřovány nejpalčivější problémy, se kterými se potýkají lidé s PAS a jejich rodiny. Patří mezi ně témata týkající se informovanosti veřejnosti, včasného záchytu, diagnostiky, terapie, posudkové praxe, vzdělávání, sociálních služeb, zaměstnávání, krizových situací v rodinách osob s PAS a statistických údajů.
Do poloviny roku 2017 bude vypracována a vládě předložena zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v tomto materiálu. Skupina už proto začala pracovat na harmonogramu prací k jednotlivým úkolům.

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama